Seguimento
Sociedades Mercantiles
Galicia. Demografía empresarial
Galicia. Demografía empresarial (Empresas)
Último dato20202021202220232024 12024 22024 32024 42024 5
Sociedades constituídas383,0
16,1%
3.212,0
-14,9%
3.882,0
20,9%
3.805,0
-2,0%
3.981,0
4,6%
447,0
16,4%
386,0
2,1%
425,0
-6,4%
412,0
45,6%
383,0
16,1%
Sociedades disueltas86,0
-6,5%
1.316,0
-11,0%
1.609,0
22,3%
1.510,0
-6,2%
1.312,0
-13,1%
274,0
42,0%
151,0
5,6%
100,0
-13,8%
100,0
37,0%
86,0
-6,5%
Sociedades constituídas - disueltas297,0
24,8%
1.896,0
-17,3%
2.273,0
19,9%
2.295,0
1,0%
2.669,0
16,3%
173,0
-9,4%
235,0
0,0%
325,0
-3,9%
312,0
48,6%
297,0
24,8%
Núm. soc. que aumentan capital74,0
-26,7%
1.076,0
-19,6%
1.199,0
11,4%
1.157,0
-3,5%
1.061,0
-8,3%
152,0
15,2%
93,0
-15,5%
93,0
34,8%
117,0
18,2%
74,0
-26,7%
Núm. soc. que reducen capital9,0
-64,0%
249,0
-21,7%
305,0
22,5%
301,0
-1,3%
279,0
-7,3%
46,0
27,8%
33,0
32,0%
23,0
15,0%
24,0
60,0%
9,0
-64,0%
Núm. soc. que desem. div. pasivos0,0
-100,0%
7,0
-46,2%
7,0
0,0%
1,0
-85,7%
7,0
600,0%
1,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
-100,0%
0,0
-100,0%
Cap. soc. que aumentan capital27.272,0
17,7%
646.824,0
-18,7%
513.324,0
-20,6%
426.871,0
-16,8%
356.998,0
-16,4%
86.551,0
130,2%
42.502,0
155,9%
16.904,0
-14,3%
32.447,0
-25,3%
27.272,0
17,7%
Cap. soc. que reducen capital1.505,0
-94,0%
795.211,0
484,0%
455.308,0
-42,7%
197.010,0
-56,7%
155.434,0
-21,1%
27.469,0
83,8%
7.659,0
-42,7%
9.210,0
-15,3%
9.706,0
1.020,8%
1.505,0
-94,0%
Cap. soc. que desem. div. pasivos0,0
-100,0%
7.438,0
-8,3%
1.182,0
-84,1%
7.196,0
508,8%
3.917,0
-45,6%
45,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
-100,0%
0,0
-100,0%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.