Seguimento
Componentes de PIB. Galicia
Empleo
Empleo (Postos de traballo)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Empleo equivalente. Total1.056.091,0
1,9%
1.031.861,0
2,7%
945.931,0
-8,3%
1.015.412,5
7,4%
1.037.372,5
2,2%
1.036.742,0
2,4%
1.036.160,0
1,0%
1.043.636,0
1,3%
1.047.091,0
1,4%
1.056.091,0
1,9%
Empleo equivalente. Asalariados911.954,0
2,6%
870.207,8
2,6%
807.004,3
-7,3%
862.632,0
6,9%
889.920,8
3,2%
889.193,0
3,6%
888.707,0
1,8%
896.152,0
2,1%
900.853,0
1,7%
911.954,0
2,6%
Empleo equivalente. No asalariado144.137,0
1,9%
161.653,3
3,5%
138.926,8
-14,1%
152.780,5
10,0%
147.451,8
-3,5%
147.549,0
2,4%
147.453,0
1,0%
147.484,0
1,3%
146.238,0
1,4%
144.137,0
1,9%
Empleo equivalente. Agricultura66.812,0
5,6%
70.369,3
-4,7%
65.543,0
-6,9%
64.585,5
-1,5%
64.217,8
-0,6%
63.282,0
-2,1%
64.322,0
-1,3%
66.605,0
4,7%
64.175,0
2,4%
66.812,0
5,6%
Empleo equivalente. Industria150.731,0
1,6%
148.565,3
1,1%
138.417,0
-6,8%
146.318,8
5,7%
148.485,3
1,5%
148.414,0
1,8%
148.870,0
1,5%
149.485,0
1,7%
149.962,0
1,9%
150.731,0
1,6%
Empleo equivalente. Construcción81.672,0
2,1%
78.591,8
6,6%
70.385,0
-10,4%
77.653,0
10,3%
79.904,0
2,9%
79.985,0
3,0%
79.431,0
1,4%
80.457,0
2,4%
81.657,0
2,4%
81.672,0
2,1%
Empleo equivalente. Servicios756.877,0
1,6%
734.334,8
3,4%
671.586,0
-8,5%
726.855,0
8,2%
744.765,3
2,5%
745.060,0
2,8%
743.537,0
1,0%
747.089,0
0,8%
751.298,0
1,1%
756.877,0
1,6%
Demanda o Gasto
Demanda o Gasto (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Export. de bienes y servicios130,8
0,4%
115,2
-0,1%
110,3
-4,3%
122,2
10,8%
128,4
5,0%
130,3
9,9%
130,2
7,1%
127,3
-0,8%
133,1
5,8%
130,8
0,4%
Import. de bienes y servicios113,7
-0,7%
109,3
-3,1%
106,8
-2,4%
114,7
7,5%
113,2
-1,4%
114,5
1,5%
113,3
0,8%
110,9
-5,4%
115,0
0,9%
113,7
-0,7%
Formación bruta de capital110,1
2,4%
120,1
3,9%
104,8
-12,8%
105,9
1,0%
107,4
1,4%
107,5
1,8%
108,4
3,5%
107,7
1,9%
109,5
3,3%
110,1
2,4%
Gasto en Hogares e ISFLSH97,8
-0,5%
103,7
-2,2%
92,9
-10,4%
96,8
4,3%
98,0
1,3%
98,3
2,6%
97,6
-0,5%
97,6
-1,0%
97,7
-1,0%
97,8
-0,5%
Gastos AA.PP.111,7
3,4%
106,5
1,5%
110,0
3,3%
112,9
2,7%
108,8
-3,6%
108,0
-5,7%
107,5
-5,8%
110,1
-0,2%
110,0
0,3%
111,7
3,4%
Gasto en consumo final101,3
0,6%
104,4
-1,3%
97,2
-6,9%
100,8
3,8%
100,7
-0,1%
100,7
0,2%
100,0
-1,9%
100,7
-0,8%
100,7
-0,7%
101,3
0,6%
Renta
Renta (Miles de euros)
Último dato20192020202120222022 12022 22022 32022 42023 1
Excedente bruto de explotación8.846.455,0
14,0%
28.632.681,0
0,3%
25.987.885,0
-9,2%
28.383.342,0
9,2%
32.833.787,0
15,7%
7.757.745,0
15,2%
8.100.961,0
20,1%
8.389.545,0
14,4%
8.585.537,0
13,4%
8.846.455,0
14,0%
Impuestos netos sobre la producción y la importación1.446.050,0
-1,3%
6.211.869,0
-0,3%
4.936.614,0
-20,5%
5.623.852,0
13,9%
5.688.812,0
1,2%
1.464.370,0
10,9%
1.479.619,0
10,4%
1.424.420,0
-0,2%
1.320.402,0
-14,1%
1.446.050,0
-1,3%
Remuneración Asalariados (RA)7.916.364,0
5,9%
28.913.259,0
5,7%
27.781.423,0
-3,9%
29.240.311,0
5,3%
30.294.745,0
3,6%
7.477.406,0
4,0%
7.578.128,0
1,8%
7.553.934,0
3,8%
7.685.278,0
5,0%
7.916.364,0
5,9%
RA Agricultura135.219,0
6,9%
635.334,0
-4,5%
558.008,0
-12,2%
527.060,0
-5,6%
534.172,0
1,4%
126.520,0
-3,7%
129.797,0
-4,6%
131.668,0
-3,3%
146.187,0
18,3%
135.219,0
6,9%
RA Industria1.371.630,0
7,8%
5.176.942,0
3,5%
4.989.194,0
-3,6%
5.011.616,0
0,5%
5.222.248,0
4,2%
1.272.786,0
-0,1%
1.303.371,0
2,8%
1.313.436,0
6,2%
1.332.654,0
8,1%
1.371.630,0
7,8%
RA Construción635.390,0
9,3%
2.098.516,0
14,6%
2.051.978,0
-2,2%
2.314.522,0
12,8%
2.355.183,0
1,8%
581.174,0
2,6%
592.294,0
0,8%
599.722,0
5,0%
581.993,0
-1,1%
635.390,0
9,3%
RA Servicios5.774.125,0
5,0%
21.002.464,0
5,7%
20.182.243,0
-3,9%
21.387.114,0
6,0%
22.183.142,0
3,7%
5.496.926,0
5,3%
5.552.666,0
1,8%
5.509.108,0
3,2%
5.624.444,0
4,6%
5.774.125,0
5,0%
Producción o Oferta
Producción o Oferta (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
VAB Agricultura96,7
-0,4%
104,6
6,3%
95,5
-8,7%
96,2
0,7%
96,8
0,6%
97,1
0,6%
96,2
-0,6%
97,0
0,1%
97,0
0,1%
96,7
-0,4%
VAB Construcción104,5
3,6%
115,3
2,1%
101,9
-11,6%
100,3
-1,6%
101,0
0,7%
100,8
1,2%
101,6
1,1%
102,1
1,9%
103,5
3,8%
104,5
3,6%
VAB Industria101,7
1,8%
110,5
-7,0%
97,1
-12,1%
100,9
3,9%
98,9
-2,0%
99,9
1,3%
99,3
-2,0%
100,4
0,5%
104,4
8,9%
101,7
1,8%
VAB Industria Manufac.108,2
1,6%
112,8
-1,5%
99,7
-11,6%
106,0
6,3%
105,5
-0,5%
106,5
3,9%
105,2
-1,1%
103,9
-4,4%
108,7
2,3%
108,2
1,6%
VAB Servicios116,6
1,4%
110,2
2,9%
101,9
-7,5%
108,6
6,5%
114,9
5,8%
115,0
7,1%
115,6
4,5%
115,4
2,9%
116,1
2,2%
116,6
1,4%
VAB comercio,transp. y host.122,3
3,1%
108,9
0,3%
87,8
-19,4%
100,9
14,8%
118,4
17,4%
118,7
21,5%
119,8
13,0%
120,7
9,7%
122,2
6,7%
122,3
3,1%
(Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
PIB pm. Índice. Var. anual111,3
1,5%
109,8
1,1%
100,1
-8,8%
105,3
5,2%
109,3
3,8%
109,7
5,3%
109,8
2,7%
110,0
2,2%
111,2
3,0%
111,3
1,5%
PIBpm. Índice. Var. trimestral111,3
1,5%
109,8
1,1%
100,1
-8,8%
105,3
5,2%
109,3
3,8%
109,7
5,3%
109,8
2,7%
110,0
2,2%
111,2
3,0%
111,3
1,5%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.