Seguimento
Componentes de PIB. Galicia
Empleo
Empleo (Postos de traballo)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
Empleo equivalente. Total1.052.594,0
1,7%
945.931,0
-8,3%
1.015.412,5
7,4%
1.037.372,5
2,2%
1.045.414,0
0,8%
1.035.256,0
1,6%
1.044.804,0
2,1%
1.047.762,0
2,4%
1.048.658,0
1,6%
1.052.594,0
1,7%
Empleo equivalente. Asalariados908.180,0
2,1%
807.004,3
-7,3%
862.632,0
6,9%
889.920,8
3,2%
903.098,0
1,5%
889.488,0
1,9%
899.663,0
2,6%
903.069,0
3,0%
905.035,0
2,3%
908.180,0
2,1%
Empleo equivalente. No asalariado144.414,0
1,7%
138.926,8
-14,1%
152.780,5
10,0%
147.451,8
-3,5%
142.316,0
-3,5%
145.768,0
1,6%
145.141,0
2,1%
144.693,0
2,4%
143.623,0
1,6%
144.414,0
1,7%
Empleo equivalente. Agricultura72.284,0
4,3%
65.543,0
-6,9%
64.585,5
-1,5%
64.217,8
-0,6%
62.640,0
-2,5%
69.303,0
1,7%
71.906,0
4,6%
69.965,0
0,1%
70.580,0
-2,2%
72.284,0
4,3%
Empleo equivalente. Industria150.714,0
1,4%
138.417,0
-6,8%
146.318,8
5,7%
148.485,3
1,5%
149.620,0
0,8%
148.670,0
2,1%
149.458,0
1,8%
149.562,0
1,5%
150.076,0
1,4%
150.714,0
1,4%
Empleo equivalente. Construcción78.399,0
0,7%
70.385,0
-10,4%
77.653,0
10,3%
79.904,0
2,9%
82.104,0
2,8%
77.865,0
2,8%
77.939,0
2,4%
78.002,0
3,2%
78.036,0
1,8%
78.399,0
0,7%
Empleo equivalente. Servicios751.198,0
1,6%
671.586,0
-8,5%
726.855,0
8,2%
744.765,3
2,5%
751.050,0
0,8%
739.418,0
1,4%
745.501,0
1,9%
750.234,0
2,8%
749.967,0
2,0%
751.198,0
1,6%
Demanda o Gasto
Demanda o Gasto (Índice 2015=100)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
Export. de bienes y servicios127,5
0,4%
110,3
-4,3%
122,2
10,8%
128,4
5,0%
132,2
3,0%
127,0
5,9%
125,8
1,5%
121,6
-3,1%
125,0
1,8%
127,5
0,4%
Import. de bienes y servicios111,4
-1,6%
106,8
-2,4%
114,7
7,5%
113,2
-1,4%
114,5
1,2%
113,3
1,0%
112,8
0,3%
109,5
-3,1%
111,7
0,7%
111,4
-1,6%
Formación bruta de capital115,3
-1,3%
104,8
-12,8%
105,9
1,0%
107,4
1,4%
109,5
1,9%
116,9
0,5%
116,2
-0,8%
114,8
-2,2%
115,3
-0,2%
115,3
-1,3%
Gasto en Hogares e ISFLSH104,5
0,4%
92,9
-10,4%
96,8
4,3%
98,0
1,3%
98,2
0,1%
104,0
0,5%
104,1
0,4%
104,2
0,6%
104,3
0,6%
104,5
0,4%
Gastos AA.PP.113,5
0,0%
110,0
3,3%
112,9
2,7%
108,8
-3,6%
109,4
0,5%
109,1
0,0%
111,3
0,0%
112,2
0,0%
113,4
0,0%
113,5
0,0%
Gasto en consumo final106,7
1,4%
97,2
-6,9%
100,8
3,8%
100,7
-0,1%
101,0
0,2%
105,3
0,3%
105,9
1,2%
106,2
1,7%
106,6
1,3%
106,7
1,4%
Renta
Renta (Miles de euros)
Último dato20202021202220232022 42023 12023 22023 32023 4
Excedente bruto de explotación9.205.749,0
0,0%
25.987.885,0
-9,2%
28.383.342,0
9,2%
32.833.787,0
15,7%
0,0
0,0%
8.914.850,0
0,0%
9.146.601,0
0,0%
9.134.211,0
0,0%
9.151.988,0
0,0%
9.205.749,0
0,0%
Impuestos netos sobre la producción y la importación1.706.658,0
0,0%
4.936.614,0
-20,5%
5.623.852,0
13,9%
5.688.812,0
1,2%
0,0
0,0%
1.298.744,0
0,0%
1.659.710,0
0,0%
1.684.074,0
0,0%
1.712.409,0
0,0%
1.706.658,0
0,0%
Remuneración Asalariados (RA)8.363.707,0
0,0%
27.781.423,0
-3,9%
29.240.311,0
5,3%
30.294.745,0
3,6%
0,0
0,0%
7.871.517,0
0,0%
7.898.323,0
0,0%
8.009.586,0
0,0%
8.176.899,0
0,0%
8.363.707,0
0,0%
RA Agricultura187.847,0
0,0%
558.008,0
-12,2%
527.060,0
-5,6%
534.172,0
1,4%
0,0
0,0%
161.621,0
0,0%
162.668,0
0,0%
174.944,0
0,0%
173.059,0
0,0%
187.847,0
0,0%
RA Industria1.502.413,0
0,0%
4.989.194,0
-3,6%
5.011.616,0
0,5%
5.222.248,0
4,2%
0,0
0,0%
1.405.412,0
0,0%
1.415.690,0
0,0%
1.443.768,0
0,0%
1.468.836,0
0,0%
1.502.413,0
0,0%
RA Construción625.216,0
0,0%
2.051.978,0
-2,2%
2.314.522,0
12,8%
2.355.183,0
1,8%
0,0
0,0%
565.887,0
0,0%
588.223,0
0,0%
532.735,0
0,0%
606.774,0
0,0%
625.216,0
0,0%
RA Servicios6.048.231,0
0,0%
20.182.243,0
-3,9%
21.387.114,0
6,0%
22.183.142,0
3,7%
0,0
0,0%
5.738.597,0
0,0%
5.731.742,0
0,0%
5.858.139,0
0,0%
5.928.230,0
0,0%
6.048.231,0
0,0%
Producción o Oferta
Producción o Oferta (Índice 2015=100)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
VAB Agricultura90,0
0,0%
95,5
-8,7%
96,2
0,7%
96,8
0,6%
96,8
-0,0%
94,4
0,0%
95,0
0,0%
91,5
0,0%
88,8
0,0%
90,0
0,0%
VAB Construcción99,2
0,0%
101,9
-11,6%
100,3
-1,6%
101,0
0,7%
103,7
2,7%
97,1
0,0%
97,2
0,0%
96,3
0,0%
96,8
0,0%
99,2
0,0%
VAB Industria117,9
3,2%
97,1
-12,1%
100,9
3,9%
98,9
-2,0%
104,9
6,1%
114,2
7,1%
112,1
1,2%
109,4
-1,8%
115,6
3,7%
117,9
3,2%
VAB Industria Manufac.116,7
0,0%
99,7
-11,6%
106,0
6,3%
105,5
-0,5%
108,8
3,1%
116,0
0,0%
115,2
0,0%
113,3
0,0%
115,9
0,0%
116,7
0,0%
VAB Servicios121,7
0,0%
101,9
-7,5%
108,6
6,5%
114,9
5,8%
115,9
0,9%
119,1
0,0%
119,5
0,0%
120,2
0,0%
120,5
0,0%
121,7
0,0%
VAB comercio,transp. y host.127,7
0,0%
87,8
-19,4%
100,9
14,8%
118,4
17,4%
122,1
3,2%
124,8
0,0%
124,5
0,0%
125,5
0,0%
126,4
0,0%
127,7
0,0%
(Índice 2015=100)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
PIB pm. Índice. Var. anual116,3
2,0%
100,1
-8,8%
105,3
5,2%
109,3
3,8%
111,2
1,7%
114,0
3,2%
114,0
1,6%
113,7
0,9%
114,7
1,8%
116,3
2,0%
PIBpm. Índice. Var. trimestral116,3
2,0%
100,1
-8,8%
105,3
5,2%
109,3
3,8%
111,2
1,7%
114,0
3,2%
114,0
1,6%
113,7
0,9%
114,7
1,8%
116,3
2,0%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.