Seguimento
Sociedades Mercantiles
Galicia. Demografía empresarial
Galicia. Demografía empresarial (Empresas)
Último dato20202021202220232023 102023 112023 122024 12024 2
Sociedades constituídas386,0
2,1%
3.212,0
-14,9%
3.882,0
20,9%
3.805,0
-2,0%
3.979,0
4,6%
271,0
12,0%
324,0
-1,5%
324,0
3,2%
447,0
16,4%
386,0
2,1%
Sociedades disueltas151,0
5,6%
1.316,0
-11,0%
1.609,0
22,3%
1.510,0
-6,2%
1.311,0
-13,2%
87,0
-13,0%
123,0
-15,8%
189,0
-28,7%
274,0
42,0%
151,0
5,6%
Sociedades constituídas - disueltas235,0
0,0%
1.896,0
-17,3%
2.273,0
19,9%
2.295,0
1,0%
2.668,0
16,3%
184,0
29,6%
201,0
9,8%
135,0
175,5%
173,0
-9,4%
235,0
0,0%
Núm. soc. que aumentan capital93,0
-15,5%
1.076,0
-19,6%
1.199,0
11,4%
1.157,0
-3,5%
1.061,0
-8,3%
75,0
0,0%
92,0
-8,9%
74,0
-26,7%
152,0
15,2%
93,0
-15,5%
Núm. soc. que reducen capital33,0
32,0%
249,0
-21,7%
305,0
22,5%
301,0
-1,3%
279,0
-7,3%
23,0
9,5%
18,0
-43,8%
29,0
3,6%
46,0
27,8%
33,0
32,0%
Núm. soc. que desem. div. pasivos0,0
0,0%
7,0
-46,2%
7,0
0,0%
1,0
-85,7%
7,0
600,0%
1,0
0,0%
0,0
-100,0%
1,0
0,0%
1,0
0,0%
0,0
0,0%
Cap. soc. que aumentan capital42.502,0
155,9%
646.824,0
-18,7%
513.324,0
-20,6%
426.871,0
-16,8%
356.999,0
-16,4%
21.566,0
53,0%
32.410,0
-37,2%
45.215,0
6,8%
86.551,0
130,2%
42.502,0
155,9%
Cap. soc. que reducen capital7.659,0
-42,7%
795.211,0
484,0%
455.308,0
-42,7%
197.010,0
-56,7%
155.434,0
-21,1%
6.756,0
-21,1%
19.826,0
45,7%
14.942,0
-17,7%
27.469,0
83,8%
7.659,0
-42,7%
Cap. soc. que desem. div. pasivos0,0
0,0%
7.438,0
-8,3%
1.182,0
-84,1%
7.196,0
508,8%
3.917,0
-45,6%
45,0
0,0%
0,0
-100,0%
45,0
0,0%
45,0
0,0%
0,0
0,0%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.