Seguimento
Sociedades Mercantiles
Galicia. Demografía empresarial
Galicia. Demografía empresarial (Empresas)
Último dato20192020202120222023 32023 42023 52023 62023 7
Sociedades constituídas273,0
21,9%
3.772,0
-6,3%
3.212,0
-14,9%
3.882,0
20,9%
3.805,0
-2,0%
454,0
17,0%
283,0
-23,9%
328,0
-3,2%
377,0
13,2%
273,0
21,9%
Sociedades disueltas77,0
6,9%
1.479,0
2,7%
1.316,0
-11,0%
1.609,0
22,3%
1.510,0
-6,2%
116,0
-7,2%
73,0
-2,7%
91,0
-3,2%
80,0
-1,2%
77,0
6,9%
Sociedades constituídas - disueltas196,0
29,0%
2.293,0
-11,3%
1.896,0
-17,3%
2.273,0
19,9%
2.295,0
1,0%
338,0
28,5%
210,0
-29,3%
237,0
-3,3%
297,0
17,9%
196,0
29,0%
Núm. soc. que aumentan capital70,0
-10,3%
1.338,0
-0,5%
1.076,0
-19,6%
1.199,0
11,4%
1.157,0
-3,5%
69,0
-28,9%
99,0
11,2%
101,0
7,5%
87,0
2,4%
70,0
-10,3%
Núm. soc. que reducen capital14,0
-54,8%
318,0
19,1%
249,0
-21,7%
305,0
22,5%
301,0
-1,3%
20,0
-4,8%
15,0
-34,8%
25,0
19,1%
28,0
55,6%
14,0
-54,8%
Núm. soc. que desem. div. pasivos0,0
0,0%
13,0
18,2%
7,0
-46,2%
7,0
0,0%
1,0
-85,7%
0,0
0,0%
1,0
0,0%
1,0
0,0%
3,0
0,0%
0,0
0,0%
Cap. soc. que aumentan capital13.273,0
-50,0%
796.015,0
-19,7%
646.824,0
-18,7%
513.324,0
-20,6%
426.871,0
-16,8%
19.717,0
-25,5%
43.414,0
166,1%
23.179,0
-38,3%
47.783,0
277,1%
13.273,0
-50,0%
Cap. soc. que reducen capital3.443,0
-74,2%
136.171,0
-85,5%
795.211,0
484,0%
455.308,0
-42,7%
197.010,0
-56,7%
10.879,0
191,0%
866,0
-86,9%
24.861,0
210,1%
20.669,0
122,2%
3.443,0
-74,2%
Cap. soc. que desem. div. pasivos0,0
0,0%
8.114,0
11,9%
7.438,0
-8,3%
1.182,0
-84,1%
7.196,0
508,8%
0,0
0,0%
68,0
0,0%
3.337,0
0,0%
422,0
0,0%
0,0
0,0%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.