Seguimento
Componentes de PIB
Empleo
Empleo (Miles personas)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
Empleo equivalente. Total20.155,6
3,4%
69.173,2
-6,5%
74.081,2
7,1%
76.843,2
3,7%
79.330,8
3,2%
19.499,2
2,5%
19.632,7
3,3%
20.025,6
3,3%
20.173,3
3,9%
20.155,6
3,4%
Empleo equivalente. Asalariados17.426,4
3,8%
59.355,6
-6,0%
63.179,2
6,4%
65.903,6
4,3%
68.139,6
3,4%
16.795,0
2,6%
16.876,4
3,1%
17.173,7
3,9%
17.294,5
4,0%
17.426,4
3,8%
Empleo equivalente. No asalariado2.729,2
0,9%
2.454,4
-9,5%
2.725,5
11,1%
2.734,9
0,3%
2.797,8
2,3%
2.704,2
2,0%
2.756,3
4,8%
2.851,9
-0,2%
2.878,8
2,9%
2.729,2
0,9%
Empleo equivalente. Agricultura660,4
-1,9%
2.732,4
-1,4%
2.863,2
4,8%
2.777,6
-3,0%
2.701,2
-2,8%
673,4
-6,2%
679,5
-3,1%
674,0
-3,0%
674,3
1,6%
660,4
-1,9%
Empleo equivalente. Industria2.186,1
0,4%
8.185,2
-4,4%
8.476,8
3,6%
8.648,8
2,0%
8.727,2
0,9%
2.176,9
3,2%
2.167,1
-0,6%
2.176,0
0,3%
2.207,2
0,8%
2.186,1
0,4%
Empleo equivalente. Construcción1.426,1
6,5%
4.778,4
-9,1%
5.155,2
7,9%
5.314,0
3,1%
5.521,2
3,9%
1.339,0
1,2%
1.365,6
3,2%
1.386,4
3,9%
1.430,2
7,3%
1.426,1
6,5%
Empleo equivalente. Servicios15.883,0
3,7%
53.477,2
-6,8%
57.586,0
7,7%
60.102,8
4,4%
62.381,2
3,8%
15.309,9
2,9%
15.420,5
4,2%
15.789,2
3,9%
15.861,6
4,1%
15.883,0
3,7%
Demanda o Gasto
Demanda o Gasto (Índice)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
Export. de bienes y servicios126,0
-1,1%
92,4
-20,1%
104,9
13,5%
120,8
15,2%
123,6
2,3%
127,4
9,6%
124,2
-0,0%
119,7
-1,0%
123,1
1,1%
126,0
-1,1%
Import. de bienes y servicios122,0
-1,7%
98,1
-15,0%
112,7
14,9%
120,6
7,0%
121,0
0,3%
124,1
2,4%
121,2
-0,3%
117,8
-2,4%
120,7
1,6%
122,0
-1,7%
Formación bruta de capital117,3
1,1%
104,8
-12,5%
114,7
9,4%
116,3
1,4%
115,8
-0,4%
116,0
-2,5%
116,3
-0,1%
115,2
0,9%
115,8
-0,0%
117,3
1,1%
Gasto en Hogares e ISFLSH110,2
2,4%
95,4
-12,3%
102,2
7,1%
107,0
4,7%
108,9
1,8%
107,7
2,5%
108,3
1,8%
109,6
0,5%
109,9
2,4%
110,2
2,4%
Gastos AA.PP.119,0
3,0%
110,1
3,6%
113,8
3,4%
113,6
-0,2%
117,9
3,8%
115,5
1,8%
117,0
4,5%
118,9
4,7%
120,1
4,1%
119,0
3,0%
Gasto en consumo final112,4
2,6%
99,1
-8,3%
105,1
6,0%
108,6
3,4%
111,1
2,3%
109,6
2,3%
110,5
2,5%
111,9
1,6%
112,5
2,8%
112,4
2,6%
Renta
Renta (Millones de euros)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
Excedente bruto de explotación157.431,0
2,6%
456.376,0
-15,1%
496.538,0
8,8%
571.410,0
15,1%
619.254,0
8,4%
153.401,0
15,0%
154.653,0
10,4%
149.264,0
6,6%
161.936,0
2,6%
157.431,0
2,6%
Impuestos netos sobre la producción y la importación37.982,0
6,3%
101.938,0
-20,1%
126.389,0
24,0%
131.920,0
4,4%
142.951,0
8,4%
35.741,0
1,1%
35.731,0
0,6%
38.022,0
11,2%
33.457,0
24,7%
37.982,0
6,3%
Remuneración Asalariados (RA)184.978,0
8,4%
560.696,0
-3,4%
599.363,0
6,9%
643.047,0
7,3%
699.684,0
8,8%
170.706,0
8,8%
171.477,0
8,7%
177.675,0
8,9%
179.826,0
8,8%
184.978,0
8,4%
RA Agricultura1.948,0
8,3%
6.809,0
7,9%
7.365,0
8,2%
7.279,0
-1,2%
7.552,0
3,8%
1.799,0
-2,6%
1.868,0
1,6%
1.898,0
4,8%
1.987,0
11,4%
1.948,0
8,3%
RA Industria24.187,0
6,4%
81.852,0
-2,4%
85.056,0
3,9%
89.544,0
5,3%
95.135,0
6,2%
22.732,0
8,0%
23.228,0
5,5%
24.364,0
5,5%
24.811,0
6,0%
24.187,0
6,4%
RA Construción12.317,0
12,4%
35.902,0
-0,3%
38.857,0
8,2%
41.027,0
5,6%
45.799,0
11,6%
10.956,0
7,8%
11.303,0
10,2%
11.587,0
11,1%
11.953,0
17,5%
12.317,0
12,4%
RA Servicios146.526,0
8,4%
436.133,0
-3,9%
468.085,0
7,3%
505.197,0
7,9%
551.198,0
9,1%
135.219,0
9,2%
135.078,0
9,3%
139.826,0
9,4%
141.075,0
8,5%
146.526,0
8,4%
Producción o Oferta
Producción o Oferta (Índice)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
VAB Agricultura87,5
0,4%
103,3
1,1%
107,6
4,2%
86,3
-19,8%
84,6
-1,9%
87,2
-7,1%
84,7
-2,1%
81,1
1,7%
85,4
0,5%
87,5
0,4%
VAB Construcción103,9
3,6%
96,6
-14,6%
95,7
-1,0%
98,7
3,2%
101,0
2,3%
100,3
3,9%
101,2
2,2%
100,6
1,1%
101,8
2,0%
103,9
3,6%
VAB Industria110,4
2,3%
97,5
-11,2%
102,8
5,4%
105,4
2,6%
107,3
1,8%
107,9
4,2%
106,7
0,9%
106,1
0,5%
108,7
1,8%
110,4
2,3%
VAB Industria Manufac.114,9
3,3%
91,2
-15,1%
103,1
13,1%
107,7
4,4%
111,2
3,3%
111,2
5,0%
110,1
2,1%
111,1
2,9%
112,4
3,0%
114,9
3,3%
VAB Servicios118,8
2,6%
98,6
-11,2%
105,4
6,8%
113,7
8,0%
117,4
3,2%
115,8
4,9%
116,9
2,9%
118,2
2,7%
118,5
2,4%
118,8
2,6%
VAB comercio,transp. y host.119,6
2,3%
83,9
-25,0%
96,9
15,5%
112,7
16,3%
117,9
4,6%
116,9
8,6%
118,3
3,9%
118,4
3,2%
117,9
3,0%
119,6
2,3%
(Índice)
Último dato20202021202220232023 12023 22023 32023 42024 1
PIB pm. Índice. Var. anual115,2
2,4%
98,3
-11,2%
104,6
6,4%
110,7
5,8%
113,4
2,5%
112,5
4,0%
113,1
2,0%
113,7
1,9%
114,4
2,1%
115,2
2,4%
PIBpm. Índice. Var. trimestral115,2
2,4%
98,3
-11,2%
104,6
6,4%
110,7
5,8%
113,4
2,5%
112,5
4,0%
113,1
2,0%
113,7
1,9%
114,4
2,1%
115,2
2,4%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.