Seguimento
Componentes de PIB
Empleo
Empleo (Miles personas)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Empleo equivalente. Total19.581,2
3,0%
73.960,8
3,3%
69.173,2
-6,5%
74.081,2
7,1%
76.843,2
3,7%
19.005,1
5,0%
19.391,0
2,8%
19.422,3
2,0%
19.487,2
2,4%
19.581,2
3,0%
Empleo equivalente. Asalariados16.879,4
3,1%
63.113,2
3,7%
59.355,6
-6,0%
63.179,2
6,4%
65.903,6
4,3%
16.373,8
5,9%
16.532,1
2,8%
16.625,0
2,6%
16.815,9
2,7%
16.879,4
3,1%
Empleo equivalente. No asalariado2.811,7
3,6%
2.711,9
1,4%
2.449,1
-9,7%
2.701,8
10,3%
2.715,6
0,5%
2.713,6
1,3%
2.775,0
1,2%
2.777,6
-0,2%
2.595,2
-0,0%
2.811,7
3,6%
Empleo equivalente. Agricultura678,2
-3,2%
2.771,2
-3,7%
2.732,4
-1,4%
2.863,2
4,8%
2.777,6
-3,0%
700,9
-2,0%
695,1
-2,6%
663,7
-8,9%
669,6
-6,7%
678,2
-3,2%
Empleo equivalente. Industria2.164,2
-0,7%
8.560,4
1,7%
8.185,2
-4,4%
8.476,8
3,6%
8.648,8
2,0%
2.180,4
3,6%
2.169,7
2,3%
2.188,8
1,1%
2.166,4
2,7%
2.164,2
-0,7%
Empleo equivalente. Construcción1.362,2
3,0%
5.258,4
11,0%
4.778,4
-9,1%
5.155,2
7,9%
5.314,0
3,1%
1.323,2
0,8%
1.334,1
4,1%
1.333,4
2,7%
1.338,5
1,2%
1.362,2
3,0%
Empleo equivalente. Servicios15.376,6
3,9%
57.370,8
3,3%
53.477,2
-6,8%
57.586,0
7,7%
60.102,8
4,4%
14.800,6
6,0%
15.192,1
3,0%
15.236,4
2,6%
15.312,7
3,0%
15.376,6
3,9%
Demanda o Gasto
Demanda o Gasto (Índice)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Export. de bienes y servicios123,3
-0,8%
115,6
2,2%
92,4
-20,1%
104,9
13,5%
120,8
15,2%
124,2
21,9%
121,0
12,9%
121,7
8,7%
127,3
9,6%
123,3
-0,8%
Import. de bienes y servicios121,0
-0,4%
115,4
1,3%
98,1
-15,0%
112,7
14,9%
120,6
7,0%
121,5
9,8%
120,7
6,5%
118,8
0,1%
123,6
2,0%
121,0
-0,4%
Formación bruta de capital117,5
1,0%
119,8
3,1%
104,8
-12,5%
114,7
9,4%
116,3
1,4%
116,3
3,3%
114,2
0,8%
115,9
-3,6%
116,7
-1,9%
117,5
1,0%
Gasto en Hogares e ISFLSH108,7
2,2%
108,8
1,1%
95,4
-12,3%
102,2
7,1%
107,0
4,7%
106,4
4,9%
109,1
5,3%
107,4
2,1%
107,7
2,6%
108,7
2,2%
Gastos AA.PP.116,6
4,1%
106,3
1,9%
110,1
3,6%
113,8
3,4%
113,6
-0,2%
112,0
-1,7%
113,6
-0,6%
115,4
1,6%
114,8
1,2%
116,6
4,1%
Gasto en consumo final110,7
2,7%
108,1
1,3%
99,1
-8,3%
105,1
6,0%
108,6
3,4%
107,8
3,1%
110,2
3,7%
109,4
2,0%
109,5
2,2%
110,7
2,7%
Renta
Renta (Millones de euros)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Excedente bruto de explotación153.559,0
9,6%
537.739,0
1,2%
456.376,0
-15,1%
496.538,0
8,8%
571.410,0
15,1%
140.075,0
15,1%
140.074,0
14,6%
157.903,0
18,0%
154.804,0
16,1%
153.559,0
9,6%
Impuestos netos sobre la producción y la importación37.549,0
5,7%
127.579,0
1,1%
101.938,0
-20,1%
126.389,0
24,0%
131.920,0
4,4%
35.533,0
15,4%
34.197,0
3,8%
26.840,0
-21,5%
35.876,0
1,5%
37.549,0
5,7%
Remuneración Asalariados (RA)171.292,0
8,6%
580.195,0
6,3%
560.696,0
-3,4%
599.363,0
6,9%
643.047,0
7,3%
157.700,0
8,5%
163.118,0
6,5%
165.345,0
7,0%
170.861,0
8,9%
171.292,0
8,6%
RA Agricultura1.861,0
1,3%
6.310,0
7,1%
6.809,0
7,9%
7.365,0
8,2%
7.279,0
-1,2%
1.838,0
0,6%
1.811,0
-1,8%
1.784,0
-7,3%
1.792,0
-2,9%
1.861,0
1,3%
RA Industria23.122,0
5,1%
83.888,0
3,5%
81.852,0
-2,4%
85.056,0
3,9%
89.544,0
5,3%
22.008,0
6,0%
23.085,0
5,6%
23.404,0
6,4%
22.711,0
7,9%
23.122,0
5,1%
RA Construción11.303,0
10,2%
35.998,0
14,3%
35.902,0
-0,3%
38.857,0
8,2%
41.027,0
5,6%
10.257,0
2,5%
10.433,0
5,3%
10.174,0
8,0%
10.949,0
7,7%
11.303,0
10,2%
RA Servicios135.006,0
9,2%
453.999,0
6,2%
436.133,0
-3,9%
468.085,0
7,3%
505.197,0
7,9%
123.597,0
9,6%
127.789,0
6,8%
129.983,0
7,2%
135.409,0
9,4%
135.006,0
9,2%
Producción o Oferta
Producción o Oferta (Índice)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
VAB Agricultura84,8
-1,9%
102,2
-5,9%
103,3
1,1%
107,6
4,2%
86,3
-19,8%
86,5
-20,7%
79,7
-26,9%
85,0
-19,3%
87,0
-7,4%
84,8
-1,9%
VAB Construcción101,3
2,2%
113,1
4,3%
96,6
-14,6%
95,7
-1,0%
98,7
3,2%
99,1
4,8%
99,5
4,7%
99,8
2,7%
100,4
4,0%
101,3
2,2%
VAB Industria106,9
1,1%
109,8
1,5%
97,5
-11,2%
102,8
5,4%
105,4
2,6%
105,8
3,6%
105,6
3,2%
106,7
1,8%
108,1
4,4%
106,9
1,1%
VAB Industria Manufac.110,3
2,3%
107,4
0,5%
91,2
-15,1%
103,1
13,1%
107,7
4,4%
107,8
6,0%
107,9
3,1%
109,1
2,4%
111,5
5,3%
110,3
2,3%
VAB Servicios117,1
3,0%
111,0
2,4%
98,6
-11,2%
105,4
6,8%
113,7
8,0%
113,7
9,5%
115,1
7,6%
115,7
5,9%
116,0
5,1%
117,1
3,0%
VAB comercio,transp. y host.118,6
4,2%
111,9
2,7%
83,9
-25,0%
96,9
15,5%
112,7
16,3%
113,8
22,3%
114,7
15,0%
114,4
9,9%
117,2
8,9%
118,6
4,2%
(Índice)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
PIB pm. Índice. Var. anual113,3
2,2%
110,7
2,0%
98,3
-11,2%
104,6
6,4%
110,7
5,8%
110,9
7,2%
111,5
5,4%
112,0
3,8%
112,7
4,2%
113,3
2,2%
PIBpm. Índice. Var. trimestral113,3
2,2%
110,7
2,0%
98,3
-11,2%
104,6
6,4%
110,7
5,8%
110,9
7,2%
111,5
5,4%
112,0
3,8%
112,7
4,2%
113,3
2,2%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.