Seguimento
Empresas activas
Empresas activas
(Empresas)
Último dato2019202020212022
España3.430.663,0
1,9%
3.363.197,0
0,8%
3.404.428,0
1,2%
3.366.570,0
-1,1%
3.430.663,0
1,9%
Andalucía545.502,0
2,7%
518.532,0
1,9%
531.045,0
2,4%
531.160,0
0,0%
545.502,0
2,7%
Aragón89.376,0
0,9%
91.114,0
-0,4%
90.682,0
-0,5%
88.602,0
-2,3%
89.376,0
0,9%
Asturias68.068,0
0,7%
68.661,0
-0,0%
68.433,0
-0,3%
67.573,0
-1,3%
68.068,0
0,7%
Baleares101.236,0
3,2%
98.712,0
2,2%
100.022,0
1,3%
98.120,0
-1,9%
101.236,0
3,2%
Canarias151.846,0
2,6%
151.661,0
3,8%
152.756,0
0,7%
147.999,0
-3,1%
151.846,0
2,6%
Cantabria38.960,0
0,8%
38.702,0
0,5%
38.880,0
0,5%
38.636,0
-0,6%
38.960,0
0,8%
Castilla y León157.730,0
0,4%
161.407,0
-0,4%
160.199,0
-0,8%
157.131,0
-1,9%
157.730,0
0,4%
Castilla - La Mancha129.626,0
1,5%
128.106,0
0,4%
128.713,0
0,5%
127.673,0
-0,8%
129.626,0
1,5%
Cataluña634.223,0
1,8%
620.031,0
0,3%
629.876,0
1,6%
622.967,0
-1,1%
634.223,0
1,8%
Valencia374.917,0
1,9%
363.428,0
2,0%
370.645,0
2,0%
368.044,0
-0,7%
374.917,0
1,9%
Extremadura67.254,0
1,3%
67.687,0
1,2%
67.336,0
-0,5%
66.386,0
-1,4%
67.254,0
1,3%
Galicia196.530,0
1,0%
200.972,0
0,1%
197.813,0
-1,6%
194.657,0
-1,6%
196.530,0
1,0%
Madrid558.607,0
2,1%
540.544,0
0,3%
552.027,0
2,1%
547.040,0
-0,9%
558.607,0
2,1%
Murcia97.014,0
1,8%
95.456,0
-0,1%
96.764,0
1,4%
95.294,0
-1,5%
97.014,0
1,8%
Navarra45.738,0
3,2%
44.224,0
-0,2%
44.430,0
0,5%
44.334,0
-0,2%
45.738,0
3,2%
País Vasco142.904,0
2,2%
142.198,0
-1,5%
143.028,0
0,6%
139.824,0
-2,2%
142.904,0
2,2%
La Rioja22.532,0
0,8%
22.669,0
-2,3%
22.700,0
0,1%
22.357,0
-1,5%
22.532,0
0,8%
Ceuta3.744,0
-0,1%
3.789,0
-3,2%
3.845,0
1,5%
3.749,0
-2,5%
3.744,0
-0,1%
Melilla4.856,0
-3,3%
5.304,0
13,7%
5.234,0
-1,3%
5.024,0
-4,0%
4.856,0
-3,3%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.