Seguimento
Exportaciones por CCAA
Exportaciones por CCAA
(Millóns de euros)
Último dato20192020202120222023 32023 42023 52023 62023 7
Andalucía2.717,7
-17,9%
31.786,0
-1,3%
27.831,9
-12,4%
34.551,9
24,2%
42.957,7
24,3%
3.963,9
2,0%
3.060,3
-21,8%
3.677,8
-10,9%
2.909,0
-15,4%
2.717,7
-17,9%
Aragón1.740,0
24,9%
13.362,2
5,6%
13.390,4
0,2%
14.425,1
7,7%
16.423,0
13,9%
1.563,7
12,2%
1.190,8
-8,3%
1.476,3
1,0%
1.553,0
-0,4%
1.740,0
24,9%
Asturias418,8
-24,4%
4.799,7
4,5%
3.931,0
-18,1%
5.204,2
32,4%
6.191,5
19,0%
594,3
29,2%
540,3
-6,7%
495,4
-19,2%
591,7
-5,8%
418,8
-24,4%
Baleares202,2
-21,5%
1.834,4
-5,0%
1.604,2
-12,6%
1.792,9
11,8%
2.604,4
45,3%
188,6
5,3%
164,7
-20,1%
184,2
-45,3%
220,4
-18,8%
202,2
-21,5%
Canarias211,1
-27,8%
2.673,2
-8,1%
1.778,7
-33,5%
1.912,2
7,5%
3.275,0
71,3%
236,1
-30,1%
131,9
-45,7%
174,4
-14,3%
189,9
-73,8%
211,1
-27,8%
Cantabria278,1
-9,0%
2.618,1
1,4%
2.465,2
-5,8%
2.967,2
20,4%
3.510,2
18,3%
315,4
10,6%
276,4
-7,4%
303,7
-13,7%
339,6
13,8%
278,1
-9,0%
Castilla y León1.352,1
14,0%
14.616,9
-4,3%
12.492,6
-14,5%
14.844,8
18,8%
14.812,6
-0,2%
1.512,0
36,8%
1.378,8
16,9%
1.565,8
14,6%
1.566,2
6,1%
1.352,1
14,0%
Castilla - La Mancha870,0
1,2%
7.527,1
3,0%
7.188,1
-4,5%
9.052,4
25,9%
10.272,6
13,5%
927,2
14,4%
722,5
-7,0%
874,6
-2,9%
846,1
-2,8%
870,0
1,2%
Cataluña8.453,5
5,1%
73.914,6
3,9%
66.265,4
-10,4%
80.538,3
21,5%
94.926,7
17,9%
10.381,7
27,2%
8.070,3
6,1%
9.017,2
4,7%
9.392,7
11,8%
8.453,5
5,1%
Valencia2.990,9
-12,5%
31.328,9
2,7%
28.623,0
-8,6%
32.413,3
13,2%
39.621,8
22,2%
3.807,3
18,0%
2.965,3
-10,5%
3.227,5
-13,9%
3.371,3
-9,0%
2.990,9
-12,5%
Extremadura260,1
-9,5%
2.114,1
3,3%
2.155,3
2,0%
2.386,9
10,8%
2.977,1
24,7%
243,6
18,4%
224,6
-5,0%
288,4
9,6%
314,8
-7,8%
260,1
-9,5%
Galicia2.367,4
-5,8%
22.221,7
0,2%
20.871,7
-6,1%
25.269,6
21,1%
29.886,1
18,3%
3.018,5
31,1%
2.359,1
1,1%
2.635,9
4,9%
2.660,1
-4,9%
2.367,4
-5,8%
Madrid3.741,2
-15,7%
31.054,4
3,7%
29.254,2
-5,8%
39.866,7
36,3%
59.079,3
48,2%
5.973,8
9,5%
3.449,6
-14,3%
4.423,5
-1,3%
4.552,8
3,1%
3.741,2
-15,7%
Murcia1.078,7
-23,3%
10.789,0
-0,0%
9.944,0
-7,8%
12.182,2
22,5%
14.436,5
18,5%
1.401,5
16,6%
1.193,3
-4,0%
1.223,2
-10,1%
1.104,4
-19,7%
1.078,7
-23,3%
Navarra709,8
8,4%
10.193,4
11,5%
8.832,3
-13,4%
9.497,2
7,5%
10.700,7
12,7%
993,7
-5,0%
848,0
-13,4%
1.000,1
4,4%
957,8
2,3%
709,8
8,4%
País Vasco2.504,7
-6,8%
25.458,5
-1,1%
20.858,7
-18,1%
25.663,3
23,0%
32.556,4
26,9%
3.311,8
26,5%
2.418,7
-9,1%
2.827,0
-13,5%
2.888,5
-10,1%
2.504,7
-6,8%
La Rioja203,6
4,0%
1.898,4
2,3%
1.692,2
-10,9%
1.840,6
8,8%
2.082,7
13,2%
227,6
35,6%
166,0
-0,4%
197,2
3,1%
212,0
-3,3%
203,6
4,0%
España30.445,8
-5,0%
290.577,3
1,9%
261.175,5
-10,1%
316.609,0
21,2%
389.208,9
22,9%
38.932,7
17,7%
29.342,4
-6,3%
33.942,4
-3,2%
33.982,5
-2,8%
30.445,8
-5,0%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.