Seguimento
Exportaciones por CCAA
Exportaciones por CCAA
(Millóns de euros)
Último dato20202021202220232023 112023 122024 12024 22024 3
Andalucía3.474,7
-12,3%
27.831,9
-7,3%
34.551,9
-17,2%
42.957,7
35,7%
38.536,9
-10,3%
3.492,2
3,9%
3.297,9
-11,8%
3.620,1
12,9%
3.388,8
5,6%
3.474,7
-12,3%
Aragón1.428,6
-8,6%
13.390,4
22,8%
14.425,1
-1,3%
16.423,0
2,2%
17.624,6
7,3%
1.716,7
21,9%
1.263,9
1,2%
1.412,8
6,3%
1.594,3
11,5%
1.428,6
-8,6%
Asturias523,2
-12,0%
3.931,0
-11,9%
5.204,2
-6,0%
6.191,5
44,8%
6.289,7
1,6%
463,8
-16,7%
490,5
5,8%
438,1
-15,2%
458,8
-21,5%
523,2
-12,0%
Baleares165,0
-12,5%
1.604,2
15,9%
1.792,9
17,1%
2.604,4
4,2%
2.389,0
-8,3%
192,9
-17,0%
139,0
0,9%
161,9
-47,1%
136,4
-29,2%
165,0
-12,5%
Canarias208,0
-11,9%
1.778,7
11,4%
1.912,2
-37,6%
3.275,0
62,5%
2.342,9
-28,5%
244,0
8,8%
218,4
16,0%
229,5
24,2%
214,9
-3,7%
208,0
-11,9%
Cantabria280,0
-11,2%
2.465,2
5,7%
2.967,2
-20,4%
3.510,2
32,3%
3.359,5
-4,3%
275,7
-3,9%
228,1
-12,9%
248,8
-6,5%
291,7
6,1%
280,0
-11,2%
Castilla y León1.506,2
-0,4%
12.492,6
3,3%
14.844,8
-30,2%
14.812,6
33,6%
17.172,1
15,9%
1.756,2
14,8%
1.447,6
24,8%
1.370,5
16,3%
1.600,9
20,4%
1.506,2
-0,4%
Castilla - La Mancha852,7
-8,0%
7.188,1
-3,8%
9.052,4
-7,1%
10.272,6
31,8%
9.827,4
-4,3%
888,3
-4,1%
749,3
-10,6%
758,8
0,3%
860,3
5,1%
852,7
-8,0%
Cataluña8.259,3
-20,4%
66.265,4
-0,2%
80.538,3
-10,6%
94.926,7
20,5%
100.683,5
6,1%
8.916,5
-2,4%
6.763,8
-18,5%
7.670,4
-1,3%
8.320,2
-3,0%
8.259,3
-20,4%
Valencia3.296,1
-13,4%
28.623,0
-7,4%
32.413,3
2,8%
39.621,8
20,1%
38.014,1
-4,1%
3.526,2
1,3%
2.982,0
-8,8%
3.200,0
-5,7%
3.170,4
-4,8%
3.296,1
-13,4%
Extremadura265,7
9,1%
2.155,3
58,8%
2.386,9
-47,9%
2.977,1
23,7%
3.021,9
1,5%
244,2
-5,7%
247,6
11,8%
253,7
28,7%
261,3
12,6%
265,7
9,1%
Galicia2.453,1
-18,7%
20.871,7
10,8%
25.269,6
-18,0%
29.886,1
40,4%
30.038,4
0,5%
2.865,2
11,8%
2.371,0
-1,3%
2.317,2
8,9%
2.463,4
13,4%
2.453,1
-18,7%
Madrid3.490,2
-41,6%
29.254,2
2,0%
39.866,7
-9,6%
59.079,3
72,7%
51.591,7
-12,7%
4.362,5
-43,2%
4.036,1
-20,5%
3.556,7
-23,6%
3.735,3
-25,3%
3.490,2
-41,6%
Murcia1.151,5
-17,8%
9.944,0
-8,0%
12.182,2
-1,8%
14.436,5
28,8%
14.029,1
-2,8%
1.224,3
1,9%
1.179,1
-6,6%
1.113,4
-1,7%
1.129,1
-2,9%
1.151,5
-17,8%
Navarra946,7
-4,7%
8.832,3
-5,5%
9.497,2
-11,6%
10.700,7
0,8%
10.174,6
-4,9%
956,2
-2,8%
668,6
-19,6%
864,0
16,9%
979,6
4,5%
946,7
-4,7%
País Vasco2.528,5
-23,7%
20.858,7
-8,0%
25.663,3
-12,4%
32.556,4
31,1%
32.639,8
0,3%
3.151,7
0,8%
2.380,0
1,8%
2.375,7
-12,7%
2.623,9
-10,2%
2.528,5
-23,7%
La Rioja207,9
-8,7%
1.692,2
0,3%
1.840,6
-19,8%
2.082,7
8,3%
2.280,8
9,5%
198,0
13,2%
164,5
11,8%
183,3
1,4%
201,3
5,2%
207,9
-8,7%
España31.450,5
-19,2%
261.175,5
-0,6%
316.609,0
-11,4%
389.208,9
29,8%
383.688,6
-1,4%
34.878,3
-6,7%
28.947,9
-9,8%
30.144,2
-2,5%
31.834,9
-3,0%
31.450,5
-19,2%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.