Seguimento
Coste laboral total por hora efectiva
Coste laboral total por hora efectiva
(Euros)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Andalucía20,6
5,5%
18,2
2,3%
19,4
6,9%
19,3
-0,6%
19,6
1,6%
19,6
1,6%
19,9
2,6%
20,6
2,3%
19,1
4,1%
20,6
5,5%
Aragón22,7
6,8%
20,4
4,5%
21,0
2,9%
21,0
0,3%
21,4
1,6%
21,3
0,4%
21,4
1,1%
23,3
3,8%
20,2
3,6%
22,7
6,8%
Asturias24,1
7,2%
21,5
4,5%
22,6
5,5%
22,3
-1,7%
22,6
1,3%
22,5
-0,6%
22,5
1,5%
24,5
2,8%
20,9
0,7%
24,1
7,2%
Baleares21,2
10,9%
18,8
0,9%
20,3
8,3%
19,6
-3,4%
20,2
2,7%
19,2
-2,7%
19,3
7,5%
23,0
6,4%
20,4
6,1%
21,2
10,9%
Canarias19,6
6,6%
17,0
1,8%
18,5
9,0%
17,9
-2,9%
18,3
2,2%
18,4
2,9%
18,1
1,5%
19,2
2,8%
18,0
1,8%
19,6
6,6%
Cantabria21,5
4,4%
19,7
3,2%
20,7
5,2%
20,1
-2,7%
20,9
3,8%
20,6
1,5%
21,0
6,1%
22,9
8,0%
19,7
2,8%
21,5
4,4%
Castilla - La Mancha21,4
6,0%
18,4
2,5%
19,3
4,8%
19,4
0,7%
19,9
2,6%
20,2
5,1%
20,3
2,0%
21,2
4,2%
18,7
4,2%
21,4
6,0%
Castilla y León21,4
6,1%
18,8
1,8%
20,0
6,3%
19,9
-0,5%
20,6
3,3%
20,2
0,5%
20,8
3,3%
22,8
7,5%
19,6
5,2%
21,4
6,1%
Cataluña25,3
7,1%
22,1
3,8%
23,5
6,1%
23,3
-0,5%
23,9
2,3%
23,7
1,2%
24,4
2,9%
25,2
3,8%
23,0
3,8%
25,3
7,1%
Valencia20,8
5,3%
18,4
1,7%
19,5
5,7%
19,8
1,5%
20,1
1,6%
19,7
-0,9%
20,8
4,5%
20,9
3,1%
19,3
1,7%
20,8
5,3%
Extremadura18,8
5,3%
17,4
3,2%
17,7
1,7%
18,0
2,0%
18,3
1,6%
17,9
-1,3%
18,7
3,2%
20,0
6,9%
17,5
5,3%
18,8
5,3%
Galicia20,5
4,2%
18,7
4,7%
19,6
4,8%
19,6
0,2%
19,8
1,0%
19,7
1,1%
20,2
3,4%
21,1
0,1%
19,0
4,0%
20,5
4,2%
Madrid26,6
6,5%
23,3
1,2%
25,1
7,6%
24,9
-1,0%
25,4
2,0%
25,0
0,9%
25,8
3,0%
26,8
3,9%
25,6
6,8%
26,6
6,5%
Murcia20,8
6,4%
18,3
2,4%
19,4
6,1%
19,6
1,0%
19,7
0,5%
19,5
1,4%
20,2
1,2%
21,4
1,4%
18,7
4,4%
20,8
6,4%
Navarra25,9
10,3%
23,0
2,5%
24,4
6,0%
23,9
-1,8%
24,5
2,3%
23,5
-1,8%
26,1
8,8%
26,7
4,0%
22,8
5,1%
25,9
10,3%
País Vasco27,6
10,0%
25,8
3,8%
27,3
5,9%
26,7
-2,4%
27,4
2,6%
25,1
-1,1%
30,4
6,3%
29,1
5,1%
25,7
3,4%
27,6
10,0%
La Rioja21,8
8,1%
19,1
3,5%
19,8
3,7%
19,9
0,6%
20,2
1,6%
20,2
-0,4%
20,4
1,9%
21,9
3,2%
19,1
4,4%
21,8
8,1%
España23,2
6,5%
20,5
2,6%
21,9
6,4%
21,7
-0,6%
22,1
1,9%
21,8
0,6%
22,6
3,0%
23,6
3,7%
21,5
4,2%
23,2
6,5%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.