Seguimento
Coste laboral total por trabajador y mes
Coste laboral total por trabajador y mes
(Euros)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Andalucía2.709,5
6,0%
2.316,0
2,3%
2.300,8
-0,7%
2.409,8
4,7%
2.514,4
4,3%
2.556,0
4,3%
2.480,2
4,0%
2.627,6
3,8%
2.528,7
5,6%
2.709,5
6,0%
Aragón2.945,3
4,8%
2.548,5
3,5%
2.462,1
-3,4%
2.633,2
7,0%
2.734,7
3,9%
2.809,4
3,0%
2.630,3
4,0%
2.919,7
4,0%
2.707,7
5,0%
2.945,3
4,8%
Asturias3.052,0
7,2%
2.692,5
2,8%
2.653,9
-1,4%
2.729,3
2,8%
2.794,4
2,4%
2.848,2
-0,9%
2.670,6
3,0%
2.957,2
2,9%
2.737,5
1,3%
3.052,0
7,2%
Baleares2.930,5
10,9%
2.543,7
1,2%
2.246,8
-11,7%
2.456,2
9,3%
2.681,5
9,2%
2.642,5
7,5%
2.648,5
12,0%
2.938,8
7,0%
2.776,3
11,2%
2.930,5
10,9%
Canarias2.584,3
6,2%
2.239,8
1,6%
2.000,9
-10,7%
2.160,1
8,0%
2.396,7
11,0%
2.432,7
15,2%
2.356,2
10,1%
2.475,3
4,9%
2.468,8
6,3%
2.584,3
6,2%
Cantabria2.782,9
3,6%
2.541,4
2,5%
2.487,1
-2,1%
2.533,6
1,9%
2.656,6
4,9%
2.686,0
3,9%
2.563,4
5,6%
2.858,0
8,4%
2.615,2
3,8%
2.782,9
3,6%
Castilla - La Mancha2.776,9
5,8%
2.330,8
1,8%
2.330,2
-0,0%
2.435,0
4,5%
2.549,3
4,7%
2.625,9
7,3%
2.471,3
2,4%
2.694,9
4,9%
2.554,3
6,2%
2.776,9
5,8%
Castilla y León2.752,6
6,3%
2.370,0
2,0%
2.358,5
-0,5%
2.469,3
4,7%
2.563,2
3,8%
2.590,7
3,2%
2.459,2
2,4%
2.787,4
6,0%
2.555,5
5,8%
2.752,6
6,3%
Cataluña3.313,7
6,3%
2.816,6
2,9%
2.711,5
-3,7%
2.910,0
7,3%
3.055,7
5,0%
3.118,9
5,1%
2.947,6
4,8%
3.214,5
4,2%
3.135,4
6,6%
3.313,7
6,3%
Valencia2.702,0
3,6%
2.350,2
2,2%
2.291,3
-2,5%
2.470,7
7,8%
2.573,6
4,2%
2.608,5
3,3%
2.552,1
6,0%
2.677,1
4,1%
2.608,7
6,2%
2.702,0
3,6%
Extremadura2.409,2
3,5%
2.164,9
3,6%
2.100,8
-3,0%
2.195,8
4,5%
2.296,4
4,6%
2.327,1
1,8%
2.226,9
6,1%
2.479,2
7,7%
2.260,4
5,0%
2.409,2
3,5%
Galicia2.686,9
4,4%
2.400,6
3,8%
2.362,0
-1,6%
2.476,7
4,9%
2.551,2
3,0%
2.573,7
3,1%
2.497,3
3,1%
2.706,4
1,6%
2.556,1
5,3%
2.686,9
4,4%
Madrid3.562,1
5,5%
3.089,3
1,5%
3.072,2
-0,6%
3.231,6
5,2%
3.333,5
3,2%
3.377,6
2,4%
3.176,6
2,0%
3.492,4
3,8%
3.513,4
6,9%
3.562,1
5,5%
Murcia2.670,8
5,7%
2.307,2
1,5%
2.337,8
1,3%
2.473,8
5,8%
2.502,1
1,1%
2.527,2
1,3%
2.427,4
1,7%
2.681,4
0,3%
2.503,0
5,5%
2.670,8
5,7%
Navarra3.334,1
8,3%
2.862,5
2,0%
2.869,7
0,3%
2.937,9
2,4%
3.042,9
3,6%
3.077,7
2,7%
2.973,8
4,9%
3.302,2
5,9%
3.037,1
7,8%
3.334,1
8,3%
País Vasco3.378,5
6,9%
3.091,7
1,8%
3.057,8
-1,1%
3.206,9
4,9%
3.293,1
2,7%
3.160,3
1,5%
3.272,5
1,7%
3.564,8
5,4%
3.334,1
5,0%
3.378,5
6,9%
La Rioja2.805,4
6,8%
2.400,2
2,6%
2.331,9
-2,9%
2.439,1
4,6%
2.567,8
5,3%
2.627,1
4,7%
2.448,7
4,5%
2.764,1
5,7%
2.585,6
6,3%
2.805,4
6,8%
España3.037,5
5,8%
2.630,9
2,3%
2.572,7
-2,2%
2.723,9
5,9%
2.838,0
4,2%
2.871,6
3,8%
2.754,8
4,0%
2.996,6
4,2%
2.897,9
6,2%
3.037,5
5,8%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.