Seguimento
Distribución del crédito al sector privado
Distribución del crédito al sector privado
(Miles de Euros)
Último dato20192020202120222023 032023 042023 052023 062023 07
Total1.194.492.291,0
-3,1%
1.200.396.470,0
-3,1%
1.215.988.950,0
-0,9%
1.217.563.060,0
2,1%
1.222.476.520,0
-0,1%
1.203.168.233,0
-0,9%
1.200.410.285,0
-1,8%
1.191.944.072,0
-2,5%
1.205.610.672,0
-2,3%
1.194.492.291,0
-3,1%
Empresas525.146.932,0
-6,7%
517.426.743,0
-12,5%
546.714.705,0
-10,3%
548.449.612,0
1,4%
543.698.879,0
3,9%
546.512.820,0
4,5%
545.726.078,0
6,0%
542.153.680,0
5,9%
533.430.204,0
3,1%
525.146.932,0
-6,7%
Hogares615.079.252,0
0,2%
615.964.654,0
-2,8%
609.367.382,0
-1,3%
613.930.671,0
-1,1%
617.816.531,0
0,1%
626.680.251,0
0,3%
616.812.083,0
0,6%
613.389.798,0
0,2%
607.776.048,0
-0,4%
615.079.252,0
0,2%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.