Seguimento
Distribución del crédito al sector privado
Distribución del crédito al sector privado
(Miles de Euros)
Último dato20202021202220232023 102023 112023 122024 012024 02
Total1.166.359.760,0
-2,8%
1.215.988.950,0
-0,9%
1.217.563.060,0
2,1%
1.222.476.520,0
-0,1%
1.192.458.700,0
-0,6%
1.176.951.017,0
-3,7%
1.186.489.170,0
-3,6%
1.181.269.280,0
-3,1%
1.166.880.490,0
-3,1%
1.166.359.760,0
-2,8%
Empresas514.952.697,0
-7,1%
546.714.705,0
-10,3%
548.449.612,0
1,4%
543.698.879,0
3,9%
522.436.111,0
3,1%
542.153.680,0
5,9%
533.430.204,0
3,1%
525.146.932,0
-6,7%
516.214.610,0
-6,6%
514.952.697,0
-7,1%
Hogares599.149.846,0
-1,7%
609.367.382,0
-1,3%
613.930.671,0
-1,1%
617.816.531,0
0,1%
605.957.471,0
-0,4%
613.389.798,0
0,2%
607.776.048,0
-0,4%
615.079.252,0
0,2%
601.824.738,0
-0,4%
599.149.846,0
-1,7%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.