Seguimento
Galicia. Exportacións por capítulo TARIC
Galicia. Exportacións por capítulo TARIC
(Miles de euros)
Último dato20192020202120222023 32023 42023 52023 62023 7
Export. 01 Animais vivos15.380,7
39,1%
114.028,3
41,4%
105.827,1
-7,2%
92.022,6
-13,0%
126.212,9
37,2%
11.603,2
43,8%
13.670,7
18,4%
12.461,9
16,5%
17.704,0
74,6%
15.380,7
39,1%
Export. 02 Carnes e miúdos comestibles25.251,1
48,5%
211.309,7
5,4%
213.540,1
1,1%
222.318,6
4,1%
263.736,3
18,6%
23.946,4
-0,9%
19.155,5
-17,5%
27.934,9
15,2%
21.648,9
-10,6%
25.251,1
48,5%
Export. 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados acuáticos153.999,2
-14,3%
1.447.939,4
-1,7%
1.241.016,8
-14,3%
1.603.449,3
29,2%
1.839.466,7
14,7%
183.460,8
24,1%
138.648,2
-19,8%
159.480,1
4,0%
175.525,3
2,2%
153.999,2
-14,3%
Export. 04 Leite e productos lácteos, ovos de ave, mel natural, produtos comestibles de orixe animal non comprendidos noutras partidas21.844,2
38,2%
144.530,7
7,7%
182.233,1
26,1%
177.772,7
-2,5%
202.747,6
14,1%
23.792,0
40,5%
19.748,3
-8,4%
19.098,4
-9,6%
24.412,9
42,9%
21.844,2
38,2%
Export. 05 Os demais produtos de orixe animal non comprendidos noutras partidas737,4
41,1%
8.819,3
-23,1%
8.216,6
-6,8%
9.030,5
9,9%
9.886,2
9,5%
406,4
-45,8%
379,1
-24,2%
819,3
4,1%
571,8
-24,5%
737,4
41,1%
Export. 06 Plantas vivas e produtos da floricultura843,8
-7,5%
11.804,3
9,3%
10.927,2
-7,4%
14.348,6
31,3%
15.845,6
10,4%
1.894,2
41,1%
1.397,5
3,3%
1.415,7
15,4%
1.038,2
33,4%
843,8
-7,5%
Export. 07 Legumes e hortalizas, plantas, raíces e tubérculos alimenticios1.343,9
393,4%
10.084,5
2,6%
6.613,3
-34,4%
4.920,5
-25,6%
8.171,8
66,1%
1.383,4
48,2%
404,2
-20,2%
625,8
18,1%
469,2
58,1%
1.343,9
393,4%
Export. 08 Froitos comestibles, casca de cítricos ou de melón5.547,2
22,5%
67.250,3
-5,8%
66.621,6
-0,9%
68.549,3
2,9%
51.982,1
-24,2%
7.318,9
44,4%
6.151,3
47,1%
6.157,5
38,0%
7.129,0
65,7%
5.547,2
22,5%
Export. 09 Café, té, herba mate e especias226,6
-86,7%
1.853,0
17,7%
1.940,9
4,7%
2.666,5
37,4%
7.554,8
183,3%
278,9
102,7%
238,8
-48,2%
303,5
-59,0%
177,7
-62,3%
226,6
-86,7%
Export. 10 Cereais,561,4
-36,6%
2.930,8
10,7%
3.974,8
35,6%
4.145,5
4,3%
5.791,6
39,7%
370,1
-8,6%
186,1
-47,5%
259,9
-54,2%
245,0
-72,1%
561,4
-36,6%
Export. 11 Produtos de moenda, malte, amidón e fécula, inulina, glute de trigo1.296,6
-10,5%
10.952,7
12,2%
11.268,8
2,9%
13.072,6
16,0%
18.506,8
41,6%
1.824,9
76,5%
1.408,2
6,7%
1.598,6
-20,1%
1.621,2
27,2%
1.296,6
-10,5%
Export. 12 Sementes e froitos oleaxinosos, sementes e froitos diversos, plantas industriais e medicinais, palla e forraxes335,6
354,7%
3.897,3
15,1%
3.153,7
-19,1%
7.043,9
123,4%
2.731,3
-61,2%
284,7
24,2%
540,1
72,3%
444,5
49,8%
288,9
-12,5%
335,6
354,7%
Export. 13 Gomas, resinas e demais sucos e extractos vexetais15.320,8
7,5%
104.078,8
18,2%
112.637,4
8,2%
116.402,4
3,3%
178.119,5
53,0%
16.852,2
33,7%
12.493,8
-14,8%
14.915,4
-8,0%
15.611,4
-13,2%
15.320,8
7,5%
Export. 14 Materias trenzables e demais produtos de orixe vexetal, non comprendidos noutras partidas316,3
156,1%
2.642,7
14,4%
2.641,0
-0,1%
3.251,9
23,1%
2.361,7
-27,4%
408,3
43,3%
283,4
-7,0%
391,1
21,4%
403,0
152,7%
316,3
156,1%
Export. 15 Graxas e aceites animais ou vexetais, produtos do seu desdobramento, graxas alimenticias elaboradas, ceras de orixe animal ou vexetal15.248,0
17,8%
65.367,0
6,1%
76.713,5
17,4%
98.128,1
27,9%
158.188,2
61,2%
12.747,5
26,7%
11.976,9
-25,9%
13.498,1
-7,1%
17.362,5
11,2%
15.248,0
17,8%
Export. 16 Preparación de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou doutros invertebrados acuáticos91.096,7
25,2%
725.572,1
-1,9%
874.526,1
20,5%
822.794,9
-5,9%
891.639,5
8,4%
102.279,3
30,9%
81.302,4
12,9%
94.544,5
19,4%
103.943,8
18,3%
91.096,7
25,2%
Export. 17 Azucres e artigos de confeitería446,5
15,8%
5.969,1
24,5%
4.767,8
-20,1%
4.312,1
-9,6%
7.064,3
63,8%
1.099,3
184,8%
982,8
143,0%
1.051,7
213,2%
783,8
71,7%
446,5
15,8%
Export. 18 Cacao e as súas preparacións223,2
-58,7%
3.457,4
25,7%
3.109,0
-10,1%
6.259,7
101,3%
9.341,1
49,2%
1.908,9
175,7%
778,3
23,9%
1.508,2
110,1%
867,6
28,8%
223,2
-58,7%
Export. 19 Preparacións con cereais, fariña, amidón, fécula ou leite, produtos de pastelería3.084,7
31,2%
24.357,9
15,5%
22.300,3
-8,5%
20.056,9
-10,1%
27.965,0
39,4%
2.892,6
26,8%
2.036,7
-32,0%
2.336,2
-0,9%
3.109,4
33,8%
3.084,7
31,2%
Export. 20 Preparacións de legumes ou hortalizas, de froitos ou doutras partes de plantas1.046,8
-35,2%
3.503,5
-56,6%
4.551,3
29,9%
6.552,6
44,0%
18.375,7
180,4%
2.351,7
148,5%
1.720,8
13,8%
3.013,0
91,3%
2.347,2
53,3%
1.046,8
-35,2%
Export. 21 Preparacións alimenticias diversas1.570,1
-49,3%
6.533,0
8,3%
4.090,8
-37,4%
5.894,7
44,1%
15.490,2
162,8%
1.115,7
119,7%
704,7
90,0%
788,8
-24,8%
351,4
-81,2%
1.570,1
-49,3%
Export. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre17.281,0
-5,4%
103.943,0
41,3%
117.835,4
13,4%
145.844,2
23,8%
163.672,5
12,2%
22.230,7
34,4%
15.737,5
59,3%
19.106,9
20,4%
22.212,9
-27,9%
17.281,0
-5,4%
Export. 23 Residuos e desperdicios das industrias alimentarias, alimentos preparados para animais8.962,5
-6,0%
53.564,1
4,9%
62.255,3
16,2%
74.785,2
20,1%
107.621,4
43,9%
7.924,3
-11,5%
6.364,0
-23,5%
8.500,0
-8,8%
9.676,0
-3,2%
8.962,5
-6,0%
Export. 24 Tabaco e sucedáneos do tabaco, elaborados404,3
25,8%
3.084,5
-8,4%
2.910,7
-5,6%
2.962,0
1,8%
3.240,3
9,4%
257,1
32,8%
225,7
0,4%
322,0
26,2%
349,0
-4,3%
404,3
25,8%
Export. 25 Sal, xofre, terras e pedras, xeso, cales e cementos12.457,9
1,9%
111.955,6
0,8%
115.936,1
3,6%
125.245,5