Seguimento
Galicia. Exportacións por capítulo TARIC
Galicia. Exportacións por capítulo TARIC
(Miles de euros)
Último dato20202021202220232023 112023 122024 12024 22024 3
Export. 01 Animais vivos12.450,2
7,3%
105.827,1
-7,2%
92.022,6
-13,0%
126.212,9
37,2%
0,0
0,0%
8.730,0
-31,0%
18.494,2
76,5%
9.352,5
-21,0%
15.562,3
57,5%
12.450,2
7,3%
Export. 02 Carnes e miúdos comestibles20.168,9
-15,8%
213.540,1
1,1%
222.318,6
4,1%
263.736,3
18,6%
0,0
0,0%
18.419,5
-19,3%
16.359,7
-16,3%
17.563,3
-10,8%
18.327,7
-17,0%
20.168,9
-15,8%
Export. 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados acuáticos149.118,9
-18,7%
1.241.016,8
-14,3%
1.603.449,3
29,2%
1.839.466,7
14,7%
0,0
0,0%
147.121,2
-9,3%
128.366,1
-11,9%
118.863,6
-11,6%
127.665,0
-11,2%
149.118,9
-18,7%
Export. 04 Leite e productos lácteos, ovos de ave, mel natural, produtos comestibles de orixe animal non comprendidos noutras partidas24.544,8
3,2%
182.233,1
26,1%
177.772,7
-2,5%
202.747,6
14,1%
0,0
0,0%
25.621,7
62,6%
23.137,9
44,9%
25.051,1
22,7%
24.609,1
38,7%
24.544,8
3,2%
Export. 05 Os demais produtos de orixe animal non comprendidos noutras partidas1.293,9
218,4%
8.216,6
-6,8%
9.030,5
9,9%
9.886,2
9,5%
0,0
0,0%
873,3
-6,5%
711,5
-16,1%
1.140,5
43,8%
1.072,6
40,1%
1.293,9
218,4%
Export. 06 Plantas vivas e produtos da floricultura2.009,9
6,1%
10.927,2
-7,4%
14.348,6
31,3%
15.845,6
10,4%
0,0
0,0%
1.694,5
24,8%
916,8
-14,8%
1.997,0
29,8%
2.244,6
9,3%
2.009,9
6,1%
Export. 07 Legumes e hortalizas, plantas, raíces e tubérculos alimenticios791,1
-42,8%
6.613,3
-34,4%
4.920,5
-25,6%
8.171,8
66,1%
0,0
0,0%
1.187,2
46,6%
1.329,6
-17,1%
1.579,0
10,9%
1.884,9
79,6%
791,1
-42,8%
Export. 08 Froitos comestibles, casca de cítricos ou de melón4.472,1
-38,9%
66.621,6
-0,9%
68.549,3
2,9%
51.982,1
-24,2%
0,0
0,0%
11.414,3
407,6%
6.894,4
17,3%
4.937,2
-7,8%
5.303,1
-8,4%
4.472,1
-38,9%
Export. 09 Café, té, herba mate e especias244,5
-12,3%
1.940,9
4,7%
2.666,5
37,4%
7.554,8
183,3%
0,0
0,0%
967,7
181,6%
381,3
57,4%
233,8
-22,3%
383,8
91,5%
244,5
-12,3%
Export. 10 Cereais,306,5
-17,2%
3.974,8
35,6%
4.145,5
4,3%
5.791,6
39,7%
0,0
0,0%
259,6
-16,7%
169,0
-58,7%
259,3
-20,3%
205,6
-45,2%
306,5
-17,2%
Export. 11 Produtos de moenda, malte, amidón e fécula, inulina, glute de trigo1.230,0
-32,6%
11.268,8
2,9%
13.072,6
16,0%
18.506,8
41,6%
0,0
0,0%
1.569,2
-17,4%
1.192,9
-30,2%
1.387,0
-22,6%
1.191,1
-27,2%
1.230,0
-32,6%
Export. 12 Sementes e froitos oleaxinosos, sementes e froitos diversos, plantas industriais e medicinais, palla e forraxes124,9
-56,1%
3.153,7
-19,1%
7.043,9
123,4%
2.731,3
-61,2%
0,0
0,0%
369,7
-6,1%
501,2
374,6%
322,0
127,6%
269,3
11,8%
124,9
-56,1%
Export. 13 Gomas, resinas e demais sucos e extractos vexetais12.931,5
-23,3%
112.637,4
8,2%
116.402,4
3,3%
178.119,5
53,0%
0,0
0,0%
12.224,1
-30,4%
10.418,4
-3,9%
13.697,3
-21,2%
15.594,6
-0,7%
12.931,5
-23,3%
Export. 14 Materias trenzables e demais produtos de orixe vexetal, non comprendidos noutras partidas360,1
-11,8%
2.641,0
-0,1%
3.251,9
23,1%
2.361,7
-27,4%
0,0
0,0%
223,9
132,0%
188,6
169,4%
154,7
5,5%
239,1
1,1%
360,1
-11,8%
Export. 15 Graxas e aceites animais ou vexetais, produtos do seu desdobramento, graxas alimenticias elaboradas, ceras de orixe animal ou vexetal15.035,2
18,0%
76.713,5
17,4%
98.128,1
27,9%
158.188,2
61,2%
0,0
0,0%
13.864,9
-1,0%
12.712,7
10,0%
16.416,1
55,5%
15.958,6
24,9%
15.035,2
18,0%
Export. 16 Preparación de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou doutros invertebrados acuáticos100.804,2
-1,4%
874.526,1
20,5%
822.794,9
-5,9%
891.639,5
8,4%
0,0
0,0%
75.140,5
2,6%
59.876,3
-0,9%
70.449,1
2,6%
67.712,9
-17,2%
100.804,2
-1,4%
Export. 17 Azucres e artigos de confeitería618,6
-43,7%
4.767,8
-20,1%
4.312,1
-9,6%
7.064,3
63,8%
0,0
0,0%
1.465,4
66,0%
1.147,7
16,6%
1.163,0
27,2%
1.061,7
31,6%
618,6
-43,7%
Export. 18 Cacao e as súas preparacións1.136,1
-40,5%
3.109,0
-10,1%
6.259,7
101,3%
9.341,1
49,2%
0,0
0,0%
1.416,6
2,2%
703,7
-29,9%
895,8
-8,4%
1.014,2
2,6%
1.136,1
-40,5%
Export. 19 Preparacións con cereais, fariña, amidón, fécula ou leite, produtos de pastelería3.162,6
9,3%
22.300,3
-8,5%
20.056,9
-10,1%
27.965,0
39,4%
0,0
0,0%
2.999,2
24,5%
2.931,7
61,3%
2.789,6
39,8%
2.714,6
15,2%
3.162,6
9,3%
Export. 20 Preparacións de legumes ou hortalizas, de froitos ou doutras partes de plantas1.589,7
-32,4%
4.551,3
29,9%
6.552,6
44,0%
18.375,7
180,4%
0,0
0,0%
2.148,5
10,4%
1.023,5
-36,5%
1.373,4
-23,3%
2.238,1
10,4%
1.589,7
-32,4%
Export. 21 Preparacións alimenticias diversas1.231,0
10,3%
4.090,8
-37,4%
5.894,7
44,1%
15.490,2
162,8%
0,0
0,0%
1.258,7
41,2%
885,7
48,4%
860,7
-13,1%
1.156,5
15,1%
1.231,0
10,3%
Export. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre18.041,7
-18,8%
117.835,4
13,4%
145.844,2
23,8%
163.672,5
12,2%
0,0
0,0%
16.365,6
12,5%
14.854,2
4,1%
14.485,6
-6,7%
11.526,4
-15,7%
18.041,7
-18,8%
Export. 23 Residuos e desperdicios das industrias alimentarias, alimentos preparados para animais5.547,5
-30,0%
62.255,3
16,2%
74.785,2
20,1%
107.621,4
43,9%
0,0
0,0%
9.219,4
-9,7%
7.188,5
-22,0%
7.316,5
-22,1%
7.316,6
-0,7%
5.547,5
-30,0%
Export. 24 Tabaco e sucedáneos do tabaco, elaborados141,0
-45,2%
2.910,7
-5,6%
2.962,0
1,8%
3.240,3
9,4%
0,0
0,0%
179,6
-5,3%
209,7
4,1%
514,8
19,9%
186,2
-20,0%
141,0
-45,2%
Export. 25 Sal, xofre, terras e pedras, xeso, cales e cementos11.327,2
-25,0%
115.936,1
3,6%
125.245,5
8,0%
146.293,8
16,8%
0,0
0,0%
10.997,6
-21,4%
7.436,9
-29,9%
7.912,8
-28,7%
11.624,2
1,3%
11.327,2
-25,0%
Export. 26 Minerais, escouras e cinsas314,3