Seguimento
Destino del crédito a los hogares
Destino del crédito a los hogares
(Miles de Euros)
Último dato20192020202120222022 062022 092022 122023 032023 06
Total hogares645.092.692,0
-0,2%
650.638.835,0
-0,1%
641.195.186,0
-1,5%
641.914.372,0
0,1%
647.107.552,0
0,8%
655.936.816,0
-0,4%
646.162.691,0
-0,1%
643.341.857,0
-0,6%
637.183.172,0
-1,0%
645.092.692,0
-0,2%
Adquisición de vivienda propia483.224.025,0
-1,1%
496.835.403,0
-1,4%
488.850.462,0
-1,6%
491.224.357,0
0,5%
494.995.317,0
0,8%
496.514.880,0
-0,5%
496.187.456,0
0,2%
492.424.528,0
-0,2%
486.761.765,0
-0,9%
483.224.025,0
-1,1%
Rehabilitación de vivienda16.007.788,0
-5,0%
17.784.968,3
-3,0%
16.722.225,3
-6,0%
16.249.661,5
-2,8%
16.628.278,0
2,3%
16.707.146,0
-6,8%
16.606.397,0
-7,1%
16.512.081,0
-4,6%
16.275.407,0
-4,6%
16.007.788,0
-5,0%
Bienes de consumo duradero94.579.765,0
3,1%
91.157.031,0
10,4%
91.930.226,5
0,9%
91.968.800,8
0,0%
92.173.773,5
0,2%
91.405.635,0
0,2%
92.888.682,0
1,8%
94.392.837,0
0,1%
93.244.443,0
-0,2%
94.579.765,0
3,1%
Otras financiaciones62.745.231,0
4,9%
53.961.139,5
11,5%
59.174.634,5
9,7%
59.774.489,3
1,0%
59.376.487,3
-0,7%
59.572.615,0
10,6%
59.595.463,0
10,2%
59.789.853,0
7,1%
61.272.629,0
4,8%
62.745.231,0
4,9%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.