Seguimento
Destino del crédito a los hogares
Destino del crédito a los hogares
(Miles de Euros)
Último dato20202021202220232022 122023 032023 062023 092023 12
Total hogares629.328.268,0
-1,3%
641.195.186,0
-1,5%
641.914.372,0
0,1%
647.107.552,0
0,8%
635.706.601,0
-1,8%
643.341.857,0
-0,6%
637.183.172,0
-1,0%
645.092.692,0
-0,2%
631.222.273,0
-0,9%
629.328.268,0
-1,3%
Adquisición de vivienda propia476.846.516,0
-2,3%
488.850.462,0
-1,6%
491.224.357,0
0,5%
494.995.317,0
0,8%
481.717.714,0
-2,7%
492.424.528,0
-0,2%
486.761.765,0
-0,9%
483.224.025,0
-1,1%
480.038.550,0
-1,6%
476.846.516,0
-2,3%
Rehabilitación de vivienda15.620.559,0
-4,5%
16.722.225,3
-6,0%
16.249.661,5
-2,8%
16.628.278,0
2,3%
15.899.276,3
-4,4%
16.512.081,0
-4,6%
16.275.407,0
-4,6%
16.007.788,0
-5,0%
15.693.351,0
-5,5%
15.620.559,0
-4,5%
Bienes de consumo duradero97.052.094,0
5,7%
91.930.226,5
0,9%
91.968.800,8
0,0%
92.173.773,5
0,2%
94.941.816,8
3,0%
94.392.837,0
0,1%
93.244.443,0
-0,2%
94.579.765,0
3,1%
94.890.965,0
4,6%
97.052.094,0
5,7%
Otras financiaciones63.990.051,0
8,1%
59.174.634,5
9,7%
59.774.489,3
1,0%
59.376.487,3
-0,7%
62.847.502,0
5,9%
59.789.853,0
7,1%
61.272.629,0
4,8%
62.745.231,0
4,9%
63.382.097,0
7,1%
63.990.051,0
8,1%

Fonte: API de datos Infoscod

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.