Seguimento
Indicadores de conxuntura da economía galega
Agregados macroeconómicos
PIB pm. Índice (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia111,3
1,5%
109,8
1,1%
100,1
-8,8%
105,3
5,2%
109,3
3,8%
109,7
5,3%
109,8
2,7%
110,0
2,2%
111,2
3,0%
111,3
1,5%
España113,3
2,2%
110,7
2,0%
98,3
-11,2%
104,6
6,4%
110,7
5,8%
110,9
7,2%
111,5
5,4%
112,0
3,8%
112,7
4,2%
113,3
2,2%
Gasto en consumo final (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia101,3
0,6%
104,4
-1,3%
97,2
-6,9%
100,8
3,8%
100,7
-0,1%
100,7
0,2%
100,0
-1,9%
100,7
-0,8%
100,7
-0,7%
101,3
0,6%
España110,7
2,7%
108,1
1,3%
99,1
-8,3%
105,1
6,0%
108,6
3,4%
107,8
3,1%
110,2
3,7%
109,4
2,0%
109,5
2,2%
110,7
2,7%
Formación bruta de capital (FBC) (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia110,1
2,4%
120,1
3,9%
104,8
-12,8%
105,9
1,0%
107,4
1,4%
107,5
1,8%
108,4
3,5%
107,7
1,9%
109,5
3,3%
110,1
2,4%
España117,5
1,0%
119,8
3,1%
104,8
-12,5%
114,7
9,4%
116,3
1,4%
116,3
3,3%
114,2
0,8%
115,9
-3,6%
116,7
-1,9%
117,5
1,0%
VAB Total (Millóns de euros)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia16.857,8
7,5%
57.838,1
2,8%
53.677,1
-7,2%
57.494,3
7,1%
63.002,5
9,6%
15.676,9
10,8%
15.928,3
9,3%
16.211,3
8,9%
16.756,7
10,3%
16.857,8
7,5%
España329.207,0
9,5%
1.129.619,0
3,7%
1.021.086,0
-9,6%
1.105.853,0
8,3%
1.225.632,0
10,8%
300.679,0
11,4%
305.948,0
10,0%
325.996,0
11,9%
329.352,0
12,4%
329.207,0
9,5%
VAB Industria (Índice 2015=100)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia101,7
1,8%
110,5
-7,0%
97,1
-12,1%
100,9
3,9%
98,9
-2,0%
99,9
1,3%
99,3
-2,0%
100,4
0,5%
104,4
8,9%
101,7
1,8%
España106,9
1,1%
109,8
1,5%
97,5
-11,2%
102,8
5,4%
105,4
2,6%
105,8
3,6%
105,6
3,2%
106,7
1,8%
108,1
4,4%
106,9
1,1%
PIB per cápita (Euros)
Último dato2019202020212022
Galicia0,0
0,0%
23.794,7
2,9%
21.729,7
-8,7%
23.499,2
8,1%
0,0
0,0%
España0,0
0,0%
26.441,0
2,6%
23.608,3
-10,7%
25.497,8
8,0%
0,0
0,0%
Mercado laboral
Activos (Miles)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia1.249,9
0,4%
1.241,1
-0,2%
1.220,9
-1,6%
1.228,2
0,6%
1.240,4
1,0%
1.244,7
1,3%
1.248,6
0,8%
1.235,9
0,8%
1.238,7
0,5%
1.249,9
0,4%
España23.819,2
1,9%
23.027,1
1,0%
22.733,3
-1,3%
23.203,2
2,1%
23.415,1
0,9%
23.387,4
0,7%
23.525,9
0,3%
23.487,8
0,9%
23.580,5
1,4%
23.819,2
1,9%
Ocupados (Miles)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia1.130,2
2,3%
1.095,2
1,6%
1.074,2
-1,9%
1.085,1
1,0%
1.103,7
1,7%
1.105,2
2,7%
1.113,8
0,1%
1.104,5
1,2%
1.103,7
1,1%
1.130,2
2,3%
España21.056,7
2,9%
19.779,3
2,3%
19.202,4
-2,9%
19.773,6
3,0%
20.390,6
3,1%
20.468,0
4,1%
20.545,7
2,6%
20.463,9
1,4%
20.452,8
1,8%
21.056,7
2,9%
Parados (Miles)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia119,7
-14,1%
145,9
-12,0%
146,7
0,5%
143,1
-2,4%
136,7
-4,5%
139,4
-8,5%
134,8
6,4%
131,4
-2,7%
135,1
-4,2%
119,7
-14,1%
España2.762,5
-5,4%
3.247,8
-6,7%
3.530,9
8,7%
3.429,6
-2,9%
3.024,6
-11,8%
2.919,4
-17,6%
2.980,2
-12,8%
3.024,0
-2,6%
3.127,8
-1,5%
2.762,5
-5,4%
Taxa de actvidade (Porcentaje)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia53,2
0,0%
53,2
-0,2%
52,2
-1,8%
52,5
0,5%
53,0
1,0%
53,2
1,3%
53,3
0,8%
52,7
0,6%
52,8
0,2%
53,2
0,0%
España59,0
0,5%
58,6
-0,0%
57,4
-2,1%
58,5
1,9%
58,6
0,2%
58,7
0,2%
58,9
-0,4%
58,5
-0,3%
58,6
0,1%
59,0
0,5%
Taxa de ocupación (Porcentaje)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia48,1
1,9%
46,9
1,6%
45,9
-2,1%
46,4
0,9%
47,1
1,6%
47,2
2,6%
47,5
0,0%
47,1
1,1%
47,0
0,9%
48,1
1,9%
España52,1
1,4%
50,4
1,3%
48,5
-3,7%
49,9
2,8%
51,1
2,5%
51,4
3,6%
51,4
1,8%
51,0
0,4%
50,8
0,5%
52,1
1,4%
Taxa de paro (Porcentaje)
Último dato20192020202120222022 22022 32022 42023 12023 2
Galicia9,6
-14,3%
11,8
-11,8%
12,0
2,1%
11,7
-2,9%
11,0
-5,6%
11,2
-9,7%
10,8
5,9%
10,6
-3,6%
10,9
-4,4%
9,6
-14,3%
España11,6
-7,1%
14,1
-7,6%
15,5
10,1%
14,8
-4,8%
12,9
-12,6%
12,5
-18,2%
12,7
-13,1%
12,9
-3,4%
13,3
-2,9%
11,6
-7,1%
Afiliacións Seguridade Social (Número)
Último dato20192020202120222023 42023 52023 62023 72023 8
Galicia1.063.614
2,3%
1.015.254
1,8%
996.026
-1,9%
1.014.385
1,8%
1.036.862
2,2%
1.051.645
1,5%
1.057.831
1,8%
1.060.481
1,9%
1.074.883
1,7%
1.063.614
2,3%
España20.707
2,8%
19.278
2,6%
18.881
-2,1%
19.357
2,5%
20.108
3,9%
20.615
3,0%
20.815
2,9%
20.870
2,6%
20.892
2,7%
20.707
2,8%
Paro rexistrado (Miles)
Último dato20192020202120222023 42023 52023 62023 72023 8
Galicia128
-10,0%
163
-6,6%
180
10,4%
163
-9,3%
146
-10,6%
139
-7,5%
134
-8,0%
129
-8,5%
127
-8,9%
128
-10,0%
España2.703
-7,6%
3.149
-4,0%
3.710
17,8%
3.565
-3,9%
2.963
-16,9%
2.788
-7,8%
2.739
-6,3%
2.689
-6,7%
2.678
-7,1%
2.703
-7,6%
Contratos rexistrados (Número)
Último dato20192020202120222023 42023 52023 62023 72023 8
Galicia59.927
-11,0%
1.069.537
-0,0%
728.139
-31,9%
886.709
21,8%
790.966
-10,8%
49.580
-12,5%
60.297
-6,9%
69.071
-7,1%
70.572
-11,8%
59.927
-11,0%
España1.088.831
-15,2%
1.876.018
1,0%
1.328.588
-29,2%
1.615.363
21,6%
1.525.862
-5,5%
1.157.316
-20,2%
1.412.061
-13,9%
1.492.803
-15,6%
1.431.383
-13,5%
1.088.831
-15,2%
Comercio exterior
Exportacións (Millóns de euros)
Último dato20192020202120222023 32023 42023 52023 62023 7
Galicia2.367,4
-5,8%
22.221,7
0,2%
20.871,7
-6,1%
25.269,6
21,1%
29.886,1
18,3%
3.018,5
31,1%
2.359,1
1,1%
2.635,9