Dashboard xestión Liquidacións
Recibidas
1.233
-43,2%
Resoltas
2.325
1,3%
Aprobadas
3.288
-19,7%
En estudo
0
-100,0%
Detalle solicitudes por meses
Ano-mesNúmero de solicitudes
(Acumulados por ano)
Variac.
(%)
RecibidasResoltasAprobadasEn estudoRecibidasResoltasAprobadasEn estudo
2024-063288091.0000-43,2%1,3%-19,7%-100,0%
2024-053178011.000-3-36,7%16,6%-3,2%-100,3%
2024-042227581.000-55-37,1%62,3%53,8%-105,6%
2024-031504891.000142-50,3%158,7%242,5%-88,2%
2024-021024365111477,4%445,0%227,6%-86,7%
2024-0166527649517,9%-29,7%-41,1%-53,9%
2023-129051.5162.288481-39,5%-52,3%-41,1%-56,0%
2023-118371.3462.013583-42,8%-56,6%-46,7%-48,6%
2023-107011.2911.908502-39,3%-55,7%-46,7%-50,6%
2023-096481.2341.795506-19,7%-54,7%-46,7%-40,9%
2023-086181.1151.625595-17,2%-57,8%-50,3%-32,4%
2023-076049971.488699-16,7%-61,4%-53,1%-23,9%
2023-065777991.246870-14,8%-68,5%-60,0%-5,1%
2023-055016871.033906-22,0%-64,6%-57,4%-38,6%
2023-04353467650978-39,3%-70,5%-67,3%-44,9%
2023-033021892921.205-28,9%-80,6%-77,5%-45,9%
2023-0295801561.107-55,8%-91,0%-86,5%-47,3%
2023-0156741291.074-53,7%-81,5%-69,3%-57,0%