Igape
Datos comercio exterior Galicia Setembro 2022
SectorDatos
(Millóns de euros)
% Variación anual
ExportImportSaldoExportImportSaldo
Téxtil / Moda875,2399,5475,7102,7%100,1%104,9%
Automoción698,9482,9216,030,3%241,3%-45,3%
Agroalimentación e Bio366,8520,1-153,312,6%27,4%-85,8%
Productos minerales266,7533,2-266,673,1%98,5%-132,7%
Metalmecánico258,9257,51,414,2%17,2%-79,6%
Industrias Químicas128,172,955,137,1%44,5%28,4%
Madeira / Forestal92,741,551,2-5,1%-10,8%0,1%
Plásticos / Caucho41,449,5-8,119,5%20,4%-25,4%
Maquinaria34,7116,1-81,47,8%78,0%-146,4%
Pedra Natural34,61,832,718,1%-17,6%21,1%
Cementos13,15,97,36,2%45,5%-12,8%
TIC8,722,3-13,60,7%45,5%-102,9%
Naval5,30,54,8-60,8%-85,9%-51,3%
Aeronáutico1,30,31,076,6%67,3%79,7%
Resto sectores58,243,414,8-2,3%67,9%-56,3%

Fonte: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. AEAT

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.