IgapeXacobeo 21-22Economía e Industria
Datos comercio exterior Galicia Xullo 2021
SectorDatos
(Millóns de euros)
% Variación anual
ExportImportSaldoExportImportSaldo
Automoción437,0382,954,1-37,1%-19,7%-75,1%
Téxtil / Moda374,0197,3176,7-15,7%8,5%-32,6%
Agroalimentación e Bio327,1343,5-16,45,7%17,0%-203,9%
Metalmecánico198,6222,1-23,526,9%28,6%-45,3%
Productos minerales104,4265,0-160,650,6%100,8%-156,5%
Madeira / Forestal88,242,645,638,1%1,5%108,3%
Industrias Químicas73,954,219,64,8%37,0%-36,4%
Resto sectores39,627,811,8-12,3%25,8%-48,9%
Maquinaria27,652,5-24,98,4%-19,5%37,4%
Pedra Natural27,31,925,5-5,0%8,2%-5,9%
Plásticos / Caucho24,740,3-15,7-11,5%-1,0%-21,5%
Cementos10,84,66,2-3,3%7,3%-10,0%
TIC7,88,6-0,85,1%-4,6%49,0%
Naval3,00,62,4-18,9%-4,2%-22,1%
Aeronáutico0,40,00,4376,3%-76,0%449,4%

Fonte: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. AEAT

Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.